رویداد به پایان رسیده است!
سلف کوچینگ شیراز - استاد احمد نوری در تاریخچهارشنبه ۱۷ خردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سلف کوچینگ شیراز - استاد احمد نوری

شروع:
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۹۶ ۱۵:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۹۶ ۲۰:۳۰
سلف کوچینگ شیراز - استاد احمد نوری
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:شیراز در گروه تلگرامی به تکاوران اندیشه اعلام میگردد