رویداد به پایان رسیده است!
سمینار آموزشی تخصصی مدیریت نگهداری و تعمیرات در تاریخ دوشنبه ۱۵ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار آموزشی تخصصی مدیریت نگهداری و تعمیرات

شروع:
دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷ ۱۴:۰۰
سمینار آموزشی تخصصی مدیریت نگهداری و تعمیرات
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۹:۰۰۹:۳۰
سخنرانی۹:۳۰۱۱:۰۰
کارگاه عملی۱۱:۰۰۱۲:۳۰
پذیرایی۱۲:۳۰۱۳:۰۰
پرسش و پاسخ۱۳:۰۰۱۴:۰۰

سخنرانان

علی مسعودی

علی مسعودی

مدیر عامل شرکت مجدی توان کوشا

برگزارکنندگان

علی مسعودی

علی مسعودی

شرکت مجدی توان کوشا

توضیحات

با عنايت به رقابت‌هاي شديد اقتصادي در عرصه بين‌المللي و اين ‌كه محيط اقتصادي به تغيير خود ادامه مي‌دهد، بازارها بهترين كيفيت محصول و خدمات را مي‌طلبند و مشتريان حق انتخاب بيشتري مي‌خواهند. تمام اين پديده‌ها نشان مي‌دهد كه موفقيت امروز نمي‌تواند تضميني براي موفقيت و پيروزي فردا باشد. صنايع بايستي با دقت تمام، روند‌هاي موجود را ارزيابي كنند و راهي را كه به بقا و موفقيت مداوم ختم مي‌گردد، تعيين نمايند. بر اساس آنچه امروزه در دنيا به اثبات رسيده، صرفه جويي هاي حاصل از اعمال تدابير علمي نگهداري و تعميرات، منجر به کاهش قيمت تمام شده، ارتقاء کيفيت و در نهايت موفقيت در ارائه محصول در عرصه بين‌المللي مي‌شود. خسارت‌هاي مالي و جاني جبران ناپذير از جمله نتايج حاصل از عدم اجراي صحيح اصول نگهداري و تعميرات است و از سوي ديگر، توجه به جايگاه و اصول نگهداري و تعميرات در تمام فعاليت‌هاي توليدي و اجرايي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند منجر به ارتقاء سطح بهره وري و کاهش هزينه‌ها شود.

آدرس:شیراز سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس