رویداد به پایان رسیده است!
دومین سلسله رویدادهای استارتاپی شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان (رویداد اول: فرش و دستبافته ها - رویداد دوم: صنایع خودرو و ماشین سازی - رویداد سوم: صنایع شیمی و معدنی) در تاریخ چهارشنبه ۱۴ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۰۸:۰۰

دومین سلسله رویدادهای استارتاپی شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان (رویداد اول: فرش و دستبافته ها - رویداد دوم: صنایع خودرو و ماشین سازی - رویداد سوم: صنایع شیمی و معدنی)

  • رایگان
  • سمنان
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۳:۰۰

آدرس: سمنان میدان استاندارد-شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان