رویداد به پایان رسیده است!
Shedding Light on Blackout Propagation in Low-Carbon Power Systems using Complexity Theory, Morphological Graphs and Big-Data Analytics در تاریخ دوشنبه ۳ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Shedding Light on Blackout Propagation in Low-Carbon Power Systems using Complexity Theory, Morphological Graphs and Big-Data Analytics

شروع:
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۶:۳۰
Shedding Light on Blackout Propagation in Low-Carbon Power Systems using Complexity Theory, Morphological Graphs and Big-Data Analytics
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

Shedding Light on Blackout Propagation in Low-Carbon Power Systems using Complexity Theory, Morphological Graphs and Big-Data Analytics

با حضور

mohammad Javad Sanjari

Postdoc Research Fellow

The University of Auckland

مدت و زمان بندی: چهارشنبه 29 فروردین 1397، از ساعت 13:00 تا 15:00 

آدرس محل برگزاری:

 

دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

آدرس: تهران دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، کلاس 304