ناامیدی به آینده زندگی (گپ و گفت دانشکده شیمی)

شروع:
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۳۰
ناامیدی به آینده زندگی (گپ و گفت دانشکده شیمی)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

آدرس:تهران دانشگاه شریف- دانشکده شیمی- سالن رازی