رویداد به پایان رسیده است!
ناامیدی به آینده زندگی (گپ و گفت دانشکده شیمی) در تاریخ سه‌شنبه ۳ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ناامیدی به آینده زندگی (گپ و گفت دانشکده شیمی)

شروع:
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۳۰
ناامیدی به آینده زندگی (گپ و گفت دانشکده شیمی)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


آدرس: تهران دانشگاه شریف- دانشکده شیمی- سالن رازی