رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی فرایند و متدولوژی های نیازسنجی استارتاپ ها و نحوه ارائه موثر استارتاپ به سرمایه گذار در تاریخ پنج‌شنبه ۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی فرایند و متدولوژی های نیازسنجی استارتاپ ها و نحوه ارائه موثر استارتاپ به سرمایه گذار

شروع:
پنج‌شنبه ۲ اسفند ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲ اسفند ۹۷ ۱۲:۰۰
کارگاه آموزشی فرایند و متدولوژی های نیازسنجی استارتاپ ها و نحوه ارائه موثر استارتاپ به سرمایه گذار
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی فرایند و متدولوژی های نیازسنجی استارتاپ ها و نحوه ارائه موثر استارتاپ به سرمایه گذار

همراه با تجربه واقعی مدیریت فرایند مذاکره با سرمایه گذار و جذب سرمایه هاسپیتل

مدرس کارگاه

روزبه شاهرخی

روزبه شاهرخی

منتور شتابدهنده دیموند

دکتر گلرخ داوران

دکتر گلرخ داوران

پزشک و بنیانگذار هاسپیتل

علیرضا مروج

علیرضا مروج

مشاوره توسعه کسب و‌کارهای نوپای سلامت دیجیتال

برگزارکنندگان

مرکز تحقیقات سیاستگزاری سلامت

مرکز تحقیقات سیاستگزاری سلامت

مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی

مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
کارگاه۰۸:۰۰۱۲:۰۰

آدرس:شیراز خیابان ساحلی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز