اظهارنامه مالیاتی ۹۸ ویژه اشخاص حقوقی | سیرجان

شروع:
چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ ۱۸:۰۰
مکان: سیرجان
اظهارنامه مالیاتی ۹۸ ویژه اشخاص حقوقی | سیرجان
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:سیرجان بلوار سید احمد خمینی، دانشگاه پیام نور، سالن کنفرانس دکتر صفارزاده