رویداد به پایان رسیده است!
اظهارنامه مالیاتی ۹۸ ویژه اشخاص حقوقی | سیرجان در تاریخ چهارشنبه ۱۹ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

اظهارنامه مالیاتی ۹۸ ویژه اشخاص حقوقی | سیرجان

شروع:
چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ ۱۸:۰۰
مکان: سیرجان
اظهارنامه مالیاتی ۹۸ ویژه اشخاص حقوقی | سیرجان
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: سیرجان بلوار سید احمد خمینی، دانشگاه پیام نور، سالن کنفرانس دکتر صفارزاده