رویداد به پایان رسیده است!
سمینار مدیریت پروژه در مقاوم سازی ساختمان‌های سبز در تاریخشنبه ۱۶ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار مدیریت پروژه در مقاوم سازی ساختمان‌های سبز

شروع:
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان:
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۶ ۱۷:۳۰
سمینار مدیریت پروژه در مقاوم سازی ساختمان‌های سبز
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مدیریت پروژه در مقاوم سازی ساختمان‌های سبز

Project Management in Green Building Retrofitting

سخنران: دکتر ساسان محاسب

دکترای عمران از دانشگاه صنعتی سوئیس، زوریخ، سوئیس

درجه مهندسی از دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، آمریکا

عضو هیئت علمی افتخاری دانشگاه تهران

استاد مدعو دانشگاه MIT آمریکا

مهندسین مشاور، ایمنی لرزهای، استنفورد، کالیفرنیا، آمریکا

محقق در شرکت ABB، بادن، سوئیس

مدیر عامل  شرکت مهندسی GmbH SMTEAM ، میلن، سوئیس

اهم مباحث سمینار:

مدیریت پروژه در مقاوم سازی ساختمانهای سبز

معرفی پروژه ی ساختمان سبز شماره 54 در پردیس MIT

سخنرانان

دکتر ساسان محاسب

دکتر ساسان محاسب

مدیر عامل شرکت مهندسی GmbH SMTEAM ، میلن، سوئیس

دکترای عمران از دانشگاه صنعتی سوئیس، زوریخ، سوئیس
درجه مهندسی از دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، آمریکا
عضو هیئت علمی افتخاری دانشگاه تهران
استاد مدعو دانشگاه MIT آمریکا
مهندسین مشاور، ایمنی لرزهای، استنفورد، کالیفرنیا، آمریکا
محقق در شرکت ABB، بادن، سوئیس
مدیر عامل شرکت مهندسی GmbH SMTEAM ، میلن، سوئیس

برگزارکنندگان

مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند آب، برق و انرژی

مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند آب، برق و انرژی

پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
سخنرانی۱۶:۰۰۱۷:۰۰
پرسش و پاسخ۱۷:۰۰۱۷:۳۰

آدرس:تهران شهرک قدس- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- سالن فردوسی