رویداد به پایان رسیده است!
نقش شهرهای هوشمند در مواجه با COVID-19 و سناریوهای پیش رو در تاریخ چهارشنبه ۷ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۷ خرداد ساعت ۱۱:۰۰

نقش شهرهای هوشمند در مواجه با COVID-19 و سناریوهای پیش رو

  • رایگان
  • آنلاین
  • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

فرهاد توکل همدانی
فرهاد توکل همدانی
سرپرست اداره سیاست‌گذاری و پایش مرکز تهران هوشمند
سیدعلی خدام حسینی
سیدعلی خدام حسینی
مشاور مرکز تهران هوشمند

درباره وبینار


در راستای آگاه‌سـازی ذی‌نفعان و بازیگران فعال در حوزه شهر هوشمند از آخریـن وضعیـت برنامه‌ریـزی، طرح‌هـا، پروژه‌هـا و اقدامـات در برنامـه تهـران هوشـمند، مستندسـازی دسـتاوردها و یافته‌ها و انعـکاس تجربه‌ها و تحـولات جهانی، مرکـز تهـران هوشـمندمستقر در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به عنوان دبیرخانه شورای راهبردی تهران هوشمند، سلسه وبینارهای تخصصی تهران هوشمند را طرح ریزی نموده است.

اولین وبینار در این خصوص، به موضوع «نقش شهرهای هوشمند در مواجه با  COVID-19 و سناریوهای پیش رو» اختصاص دارد. شیوع ویروس کرونا، شرایط جدیدی را بر زیست‌بوم جهانی شهر هوشمند حاکم نموده است. به نظر می‌رسد که از این پس، پیشگیری هوشمندانه و همه‌جانبه از طریق فاصله‌گذاری اجتماعی، تنها گزینه پیش رو برای توقف شیوع COVID-19 باشد.

توصیه به رعایت فاصله ایمنی از دیگران، قرنطینه خانگی، تعطیلی مراکز و رویدادهای آموزشی، تفریحی، فرهنگی و تجاری، حذف سفرهای غیرضروری، عدم استفاده از حمل‌ونقل عمومی و دورکاری، مفاهیم و انتظارات از شهر هوشمند را نیز دستخوش تغییر و دگرگونی می‌کند. البته باید توجه نمود که هر چه در مسیر هوشمندسازی شهرها، از داده‌های شهری بیشتر استفاده شود، مدیریت شهری از ضمانت اجرایی بیشتری برای موفقیت در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برخوردار است. در این وبینار، سعی می شود تا با رویکردهای مختلف در این خصوص آشنا شده و برای مسیر پیش رو در دوران کرونا و پسا کرونا از منظر شهر هوشمند سناریوپردازی کنیم.

  • شروع: چهارشنبه ۷ خرداد ساعت ۱۱:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۷ خرداد ساعت ۱۲:۰۰
رویداد آنلاین است