نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش

شروع رویداد
دوشنبه ۱۵ آذر ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۵ آذر ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
-۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰- ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۳۶- ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به همراه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش

  

با حضور آقای محمدبشیر صدیقی 

دانشجوی دکترا در دانشگاه صنعتی دلفت

 

مدت و زمان بندی:

دوشنبه 15 آذر 1395 ســـــاعت 16 الــــــــی 18

 

آدرس محل برگزاری:

دانشـکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس:تهران دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف