نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش

شروع رویداد
دوشنبه ۱۵ آذر ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۵ آذر ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
-۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰- ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۳۶- ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت زودهنگام
۱۵ آذر
رایگان
تمام شد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به همراه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش

  

با حضور آقای محمدبشیر صدیقی 

دانشجوی دکترا در دانشگاه صنعتی دلفت

 

مدت و زمان بندی:

دوشنبه 15 آذر 1395 ســـــاعت 16 الــــــــی 18

 

آدرس محل برگزاری:

دانشـکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس:تهران دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف