رویداد به پایان رسیده است!
انتخابات هسته های مرکزی دانشکده ها و اعضای مستقل شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخشنبه ۱۴ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

انتخابات هسته های مرکزی دانشکده ها و اعضای مستقل شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شروع:
شنبه ۳۰ دی ۹۶ ۰۰:۰۰
پایان:
شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۳:۰۰
موضوع:غیره / غیره
انتخابات هسته های مرکزی دانشکده ها و اعضای مستقل شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
رویداد آنلاین است