موقعیت جغرافیایی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۳۷
دنبال کننده
۸
کل رویدادها
۵
رویداد فعال

بیشتر از ۳۰ نفر (۹۷%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان، سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری، راهرو کتابخانه مرکزی

موقعیت جغرافیایی رویداد