دوازدهمین کارگاه ارزشگذاری استارتاپ‌ها
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۸۸۲
دنبال کننده
۱۱۶
کل رویدادها

در ریمیا، مهارت بیاموزید....

بیشتر از ۹۰ نفر (۶۷%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.