گـــــزارش بیمـــاریهای STD در ایـران و خـــاورمیانه

شروع رویداد
شنبه ۱۸ دی ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۸ دی ۹۵ ۱۱:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادپزشکی / غیره
اضافه به تقویم
گـــــزارش بیمـــاریهای  STD در ایـران و خـــاورمیانه
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰، ۰۲-۸۸۶۲۸۹۴۵، ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۳۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به همراه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

گـــــزارش بیمـــاریهای  STD در ایـران و خـــاورمیانه

  

با حضور

Haleh Ashki , PhD

Postdoctoral research

University of California at

San Francisco

  

مدت و زمان بندی:

شنبه 18 دیماه 1395
ساعـــت 9:00 الی 11:00

 

آدرس محل برگزاری:

مرکز آموزشــی پژوهشی درمانـــــي حضرت رسول   اكـــــــــــــــــرم (ص)، طبقه هشتم، سالنابن سینا