مدرسه تابستانه ارتقا عملکرد مغزی

شروع:
شنبه ۲۲ تیر ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۱۵ شهریور ۹۸ ۱۷:۰۰
مکان: تهران
مدرسه تابستانه ارتقا عملکرد مغزی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده آی تی