کاور
سه‌شنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۷:۰۰

آموزش کاربرد نرم افزار GEOVIA Surpac در اکتشاف

  • از ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • فنی، مهندسی و صنعت
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات


به همراه آموزش مفاهیم زمین آمار و آموزش مقدماتی نرم افزار زمین آماری WinGslib

oآشنایی با نرم افزار Surpac و تهیه بانک اطلاعاتی داده ها
oمدل سازی سه بعدی رویه توپوگرافی و بررسی های آماری
oکامپوزیت سازی داده ها
oمطالعات بیضوی ناهمسانگردی 
oبررسی واریوگرام

oتعیین پارامترهای تخمین
oمدلسازی فضای تخمین
oتخمین ذخیر کانسار

سخنرانان

علیرضا نصرتی
علیرضا نصرتی

برگزارکنندگان

آکادمی پایش معدن هوشمند
آکادمی پایش معدن هوشمند

برگزار‌کننده

آواتار

آکادمی پایش معدن هوشمند

پایش معدن هوشمند

رویداد های برگزارشده۱۴
رویداد های فعال۲
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۴۰ نفر
  • شروع: سه‌شنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
  • پایان: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
رویداد آنلاین است.

اشتراک‌گذاری رویداد

connectکانکت برای این رویداد فعال است