رویداد به پایان رسیده است!
دوره تکمیلی مدیریت رفتار با استفاده از نظریه "تحلیل رفتار متقابل (TA)" در تاریخپنج‌شنبه ۱۳ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره تکمیلی مدیریت رفتار با استفاده از نظریه "تحلیل رفتار متقابل (TA)"

شروع:
پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۳ تیر ۹۸ ۱۸:۰۰
دوره تکمیلی مدیریت رفتار با استفاده از نظریه "تحلیل رفتار متقابل (TA)"
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم قم, پردیسان, دانشگاه طلوع مهر