رویداد به پایان رسیده است!
سلسله نشست های تمدن‌شناسی "تمدنانه" در تاریخ پنج‌شنبه ۸ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
پنج‌شنبه ۱ اسفند ساعت ۰۸:۰۰

سلسله نشست های تمدن‌شناسی "تمدنانه"

  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  • قزوین
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


🔸سلسله نشست های تمدن‌شناسی "تمدنانه"
(با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب)

🔹با حضور آقای دکتر خلیلی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام)

1. تعریف تمدن اسلامی و ضرورت نگاه تمدنی
2. اجزای تمدن و ویژگیهای آنها
3. رابطه اجزای تمدن
4.. ادوار یک تمدن
5. اخلاق ادوار تمدن
6. مرجعیت تمدن اسلامی
7. مرجعیت تمدن غربی
8. سیر تاریخی تمدن اسلامی

زمان‌بندی

اول اسفند ماه
هشتم اسفند ماه
عنوانشروعپایان
تمدنانهساعت ۸ صبحساعت ۱۸
عنوانشروعپایان
تمدنانهساعت ۸ صبحساعت ۱۸
  • شروع: پنج‌شنبه ۱ اسفند ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: پنج‌شنبه ۸ اسفند ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: قزوین قزوین، دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید رجایی) - سالن کنفرانس