رویداد به پایان رسیده است!
هم‌آموزی کار تیمی در تاریخچهارشنبه ۱۳ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

هم‌آموزی کار تیمی

شروع:
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
هم‌آموزی کار تیمی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی شریف سالن جلسات مجتمع خدمات فناوری