هم‌آموزی کار تیمی

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
هم‌آموزی کار تیمی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی شریف سالن جلسات مجتمع خدمات فناوری