testhamidrezaahmadi

شروع رویداد
دوشنبه ۲ شهریور ۹۴ ۰۰:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۹۴ ۰۱:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
testhamidrezaahmadi
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
slk
۱۱ شهریور
رایگان
تمام شد
بلیت معمولی
۱۱ شهریور
۱۰۰ تومان
تمام شد
سیب
۱۱ شهریور
۲۲۲ تومان
تمام شد
پرتقال
سیبل
۱۱ شهریور
۱۲,۰۰۰ تومان
تمام شد
گوجه
سبل
۱۱ شهریور
۲۴۳ تومان
تمام شد
انار
سیبلا
۱۱ شهریور
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
alaki
sd
۱۱ شهریور
۲۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

lakdjfaljlaj l