testhamidrezaahmadi

شروع رویداد
دوشنبه ۲ شهریور ۹۴ ۰۰:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۹۴ ۰۱:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
testhamidrezaahmadi
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت زود هنگام (تا آخر مهر)
۱۱ شهریور
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت شرکت در کنفرانس مدیریت پروژه
۱۱ شهریور
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

lakdjfaljlaj l