رویداد به پایان رسیده است!
همایش اختتامیه اولین دوره جایزه تعالی صنعت گردشگری ایران در تاریخ یکشنبه ۵ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۵ اسفند ساعت ۱۵:۰۰

همایش اختتامیه اولین دوره جایزه تعالی صنعت گردشگری ایران

  • رایگان
  • تهران
  • گردشگری
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
عضو هیات علمی و سرپرست پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی

توضیحات


از سال ها پیش در داخل و خارج از کشور عزیزمان ایران، جوایزی با عنوان بهره وری و تعالی سازمان که قسمتی یا کلیه ابعاد فعالیت سازمان را به صورت بین المللی، ملی و یا بخشی مورد ارزیابی قرار می دهند، در حال برگزاری بوده اند. پیش از این جای این رویداد و دستاوردهای آن در صنعت گردشگری در داخل کشور خالی بود.

برگزاری جایزه تعالی گردشگری در سطح ملی با بهره گیری از مدل تعالی صنعت گردشگری بعنوان ابزاری برای سنجش میزان بلوغ تعالی و استقرار نظام های مدیریتی در سازمانها، بنگاه ها و نهادهای فعال در صنعت گردشگری، بکار گرفته می شود. با بکارگیری مدل تعالی صنعت گردشگری در این صنعت، سازمان ها علاوه بر بهره مندی از دست آوردهای متعدد مرتبط با نتایج کلیدی خود از قبیل سود، سهم بازار، میزان فروش و... ، می توانند از یکسو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها در صنعت گردشگری، بویژه بهترین آن ها مقایسه کنند.

مدل تعالی صنعت گردشگری شامل نه معیار است که پنج معیار اول، به عنوان توانمند ساز سازمان و چهار معیار بعدی نتایج برگرفته از عملکرد سازمان می باشد همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود این معیارها در شکل نمادین یک درخت مدل سازی گردیده اند که پنج معیار توانمندساز ریشه و تنه درخت محسوب گردیده و چهار معیار نتایج برگ و بار درخت شبیه سازی شده اند.

  • شروع: یک‌شنبه ۵ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰

آدرس: تهران تهران - اشرفی اصفهانی - دانشگاه علم و فرهنگ