Transportation and Mobility in the Era of Shared Economy

شروع رویداد
سه‌شنبه ۱۴ دی ۹۵ ۱۱:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۱۴ دی ۹۵ ۱۲:۳۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
Transportation and   Mobility in the Era of Shared Economy
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰، ۰۲-۸۸۶۲۸۹۴۵، ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۳۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به همراه دانشــکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

Transportation and   Mobility in the Era of Shared Economy

 

با حضور 

Mahdieh Allahviranloo, PhD

Assisstant Professor

City University of New York

  

مدت و زمان بندی:

سه شنبه 14 دی مـــاه 1395، ســـاعت 11:00 الـــی 12:30

  

آدرس محل برگزاری:

دانشــکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

آدرس:تهران سالن آمفـی تاتر دانشکده مدیریــــت و اقتصـــــاد و احـد علوم و تحقیقــات

موقعیت جغرافیایی رویداد