دومین گردهمایی مدیران، اساتید و کارشناسان فناوری اطلاعات استان قم

شروع رویداد
چهارشنبه ۵ خرداد ۹۵ ۱۵:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۵ خرداد ۹۵ ۲۰:۳۰
مکان رویدادقم
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
دومین گردهمایی مدیران، اساتید و کارشناسان فناوری اطلاعات استان قم
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

با توجه به اینکه کارگاه ها همزمان برگزار می گردند، هر فرد می تواند فقط در یک کارگاه شرکت کند. در صورت انتخاب بیش از یک کارگاه، فقط ثبت نام برای یک از کارگاه ها براساس ظرفیت باقیمانده، لحاظ خواهد شد.

آدرس:قم جاده قدیم تهران - قم / پردیس فارابی دانشگاه تهران