مرکز رشد موسسه مطالعات نوین

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۹۴ ۰۰:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
مرکز رشد موسسه مطالعات نوین
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

در این رویداد موارد زیر انجام خواهد شد

۱- تجلیل از تیم اول استارتاپ ویکند اهواز

۲- معرفی برنامه های مرکز رشد موسسه

۳- برنامه ریزی برای آپ‌های مرکزرشد

۴- سرمایه گذاری در طرح اسبدوانی

۵- انتخاب سرپرست برای امور مختلف مرکز رشد برای دوره سه ماهه از اول تیر تا پایان شهریور