اگه میتونی بفروش

شروع رویداد
دوشنبه ۹ آذر ۹۴ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۹ آذر ۹۴ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
اگه میتونی بفروش
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


اگه میتونی بفروش