روز جهانی معماری اطلاعات ۲۰۱۷

شروع رویداد
شنبه ۳۰ بهمن ۹۵ ۱۷:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۳۰ بهمن ۹۵ ۲۰:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / تجربه کاربری
اضافه به تقویم
روز جهانی معماری اطلاعات ۲۰۱۷
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خیابان شریعتی