روز جهانی معماری اطلاعات ۲۰۱۷

روز جهانی معماری اطلاعات ۲۰۱۷

شروع رویدادشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
پایان رویدادشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
مکان رویدادتهران
برگزارکننده‌ی رویداد

انجمن تجربه کاربری ایران

مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
اطلاعات بلیت
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
عادی
۳۰ بهمن
۲۴,۰۰۰ تومان
تمام شد

آدرس:تهران خیابان شریعتی