کنفرانس سار زمستان

شروع رویداد
جمعه ۱۸ اسفند ۹۶ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۱۸ اسفند ۹۶ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
کنفرانس سار زمستان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۰۱۲۶۴۸۹۷۹ | ۰۲۱۸۸۹۳۶۰۵۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر