كارگاه آموزشي spss

شروع رویداد
چهارشنبه ۸ دی ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۸ دی ۹۵ ۱۷:۳۰
مکان رویدادارومیه
موضوع رویدادپزشکی / غیره
اضافه به تقویم
كارگاه آموزشي spss
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۴۴۳۲۲۵۸۷۶۲
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:ارومیه اورمیه، خیابان کاشانی، روبروی شرکت ملی نفت، کوچه ساسان، مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی، طبقه دوم،