دهمین بزرگترین رویداد جهانی عکاسی در ایران 2016

شروع رویداد
شنبه ۱۵ مهر ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۵ مهر ۹۶ ۲۳:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادفرهنگی هنری / غیره
اضافه به تقویم
دهمین بزرگترین رویداد جهانی عکاسی در ایران 2016
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۳۱۳۲۶۸۸۲۱۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

فوتووالک بزرگترین رویداد جهانی عکاسی در سراسر دنیاست که در یک روز مشخص که این روز اولین شنبه ماه اکتبر هر سال میباشد برگزار میشود این رویداد در سرتاسر دنیا در یک روز انجام شده و اینگونه است که عکاسان در روز معین شده در مکانی که توسط لیدر تیم انتخاب گردیده جمع شده و شروع به بیاده روی میکنند و در حین بیاده روی عکاسی نیز میکنند و در بایان میتوانند عکس های خود را برای شرکت در مسابقه به اشتراک قرار دهند. امسال دهمین سال برگزاری این رویداد در سرتاسر دنیاست و دومین لیدر مسابقه جهانی فوتووالک در ایران علیرضا واقعی بوده که طی ده سال برگزاری این مسابقه ۹ سال را به عنوان سربرست و لیدر تیم ایران - انتخاب شده

تیم اصفهان در سال ۲۰۱۲ به سربرستی علیرضا واقعی توانست عکسی را شکار کند که در دنیا جزو ده عکس برتر قرار گرفت و بعد از آن در سال ۲۰۱۳ به عنوان سربرست و لیدر و برگزار کننده بزرگترین تیم عکاسی جهان به جهانیان معرفی و انتخاب شد .

در سال ۲۰۱۵ این رویداد در ایران با جشنواره ملی قاب فیروزه ای اصفهان که به عنوان اولین جشنواره خصوصی کل کشور و بزرگترین جشنواره ملی عکاسی خصوصی ایران ادغام و در چند بخش برگزار گردید

توضیحات تکمیلی

 

فوتووالک بزرگترین رویداد جهانی عکاسی در سراسر دنیاست که در یک روز مشخص که این روز اولین شنبه ماه اکتبر هر سال میباشد برگزار میشود این رویداد در سرتاسر دنیا در یک روز انجام شده و اینگونه است که عکاسان در روز معین شده در مکانی که توسط لیدر تیم انتخاب گردیده جمع شده و شروع به بیاده روی میکنند و در حین بیاده روی عکاسی نیز میکنند و در بایان میتوانند عکس های خود را برای شرکت در مسابقه به اشتراک قرار دهند. امسال دهمین سال برگزاری این رویداد در سرتاسر دنیاست و دومین لیدر مسابقه جهانی فوتووالک در ایران علیرضا واقعی بوده که طی ده سال برگزاری این مسابقه ۹ سال را به عنوان سربرست و لیدر تیم ایران - انتخاب شده

تیم اصفهان در سال ۲۰۱۲ به سربرستی علیرضا واقعی توانست عکسی را شکار کند که در دنیا جزو ده عکس برتر قرار گرفت و بعد از آن در سال ۲۰۱۳ به عنوان سربرست و لیدر و برگزار کننده بزرگترین تیم عکاسی جهان به جهانیان معرفی و انتخاب شد .

در سال ۲۰۱۵ این رویداد در ایران با جشنواره ملی قاب فیروزه ای اصفهان که به عنوان اولین جشنواره خصوصی کل کشور و بزرگترین جشنواره ملی عکاسی خصوصی ایران ادغام و در چند بخش برگزار گردید

سخنرانان

علیرضا واقعی

علیرضا واقعی

لیدر اصفهان

مدرس حرفه ای نرم افزار های گرافیکی ُ عضو انجمن فتوشاب کاران آمریکاُ نفر اول مسابقات جهانی نرم افزار های گرافیکی دنیا و نه سال برگزار کننده مسابقات جهانی عکاسی در ایران و سربرست تیم دوم جهان و بزرگترین تیم حرفه عکاسی جهان در ایران

برگزارکنندگان

مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان

مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان

حامی

زمان‌بندی

روز مسابقه
روز اختتام مسابقه
عنوانشروعپایان
روز اصلی مسابقه۱۵/مهر۱۵ مهر
عنوانشروعپایان
روز بایان۱۵ مهر۱۵ مهر

آدرس:اصفهان اصفهان خیابان مشتاق جنب بل غدیر ورودیه اتوبان صیاد شیرازی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان