رویکردهای نوین در استقرار نظام مدیریت عملکرد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۶۴۰
دنبال کننده
۴
کل رویدادها

ارائه راهکارهای مدیریتی مبتنی بر دانش و فناوری...

بیشتر از ۱۴۰ نفر (۹۵%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.