رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مقدماتی و پیشرفته نرم افزار تحلیل داده آماری SPSS در تاریخ شنبه ۱۷ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
شنبه ۳ اسفند ساعت ۱۵:۳۰

کارگاه مقدماتی و پیشرفته نرم افزار تحلیل داده آماری SPSS

  • از ۵۰,۰۰۰ تومان
  • یزد
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: شنبه ۳ اسفند ساعت ۱۵:۳۰
  • پایان: شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۸:۳۰

آدرس: یزد دانشگاه یزد، دانشکده روانشناسی طبقه دوم، کلاس IT