رویداد به پایان رسیده است!
ملاقات با "روز دوّم" در تاریخ جمعه ۵ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
جمعه ۵ مهر ساعت ۱۶:۰۰

ملاقات با "روز دوّم"

 • رایگان
 • تهران
 • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

اگر فقط بخشی از چیزهایی که بعد از مرگ قرار است بفهمیم را پیش‌از مرگ بفهمیم، خیلی چیزها در زندگی‌مان تغییرمی‌کند. من درباره این موضوع با مردم گفتگومی‌کنم. سمینار "ملاقات‌باروزِدوّم" و دوره آموزشی "زبانِ‌زندگی" به شما قدرتی‌بی‌سابقه در فهمیدنِ زندگی می‌دهد، شما حکمتِ پنهان در موضوعات و لحظاتِ زندگی‌تان را می‌بینید و چیزهایی تجربه‌می‌کنید که هرگز فکرنمی‌کردید ممکن‌باشد. (سامان حمیدی)


 • آیا شما هم گاهی در طول روز، به خوابی که دیشب دیده‌اید، فکر می‌کنید؟
 • آیا گاهی خوابی دیده‌اید که حس‌کنید نباید درباره‌اش با دیگران صحبت کنید؟
 • آیا شما هم فکرمی‌کنید که خواب‌های ما احتمالا به موضوعات زندگی‌مان در بیداری ارتباط دارند؟ 
 • آیا شده که خوابی درباره آشنا یا عزیزی دیده‌باشید که ازین‌دنیا رفته؟ آیا این خواب، به نکته‌ای درباره شما اشاره داشت؟
 • گاهی در طول‌روز موقعیتی را می‌بینیم و متوجه می‌شویم که این موقعیت را قبلا در خواب دیده‌ایم. 
 • به چیزهایی که در خواب می‌بینیم و می شنویم اعتمادکنیم یا نه !؟
 • خواب‌های تکراری و دنباله‌دار که گاهی در طول سالها تکرار می‌شوند، به چه چیزی اشاره دارند؟
 • آیا می‌شود روندِ رویاهای شبانه را منظم‌کرد؟
 • آیا نظم و بی‌نظمیِ خواب‌های شبانه و زندگی روزمره، به‌هم ارتباطی دارند؟

 

 • آیا فکر می‌کنید که ترس از مرگ،‌ راه‌حلی دارد؟ چیزی درباره این راه‌حل‌ها شنیده‌اید؟
 • آیا شما هم فکرمی‌کنید مرگ نوعی خواب است؟

 

ما در این کارگاه آموزشی درباره انواع خواب‌ها گفتگو می‌کنیم:

در آینده تعجب‌می‌کنید که چطور بدون دانستنِ این نکات زندگی می‌کرده‌اید!؟

 

تجربه نزدیک به مرگ در خواب.
تجربه بیداری در خواب.
خواب‌های اخطار دهنده، برای انجام‌ندادن‌ِ کاری و تغییر یک رویه.
خواب‌های یادآوری در مورد نکات مهمی از گذشته که فراموش کرده‌ایم.
خواب‌های راهنما در مورد قدم‌های بعدی در موضوعاتی که بر سر دوراهی هستیم.
خواب‌های چندتکه و سریالی در مورد موضوعات مهمی که به‌یکباره توان فهمیدنش را نداریم.
خواب‌های آموزشی که تکمیل کننده آموزش‌های موردعلاقه‌مان در وضعیت بیداری هستند.
خواب های تمرینی برای کسب هشیاری بیشتر در وضعیت خواب.
خواب‌هایی با حضور عزیزان و آشنایانی که این جهان را ترک کرده‌اند.
خواب‌هایی که درباره وضعیت سلامت جسمانی ما هستند.
خواب‌هایی درباره نکات‌مهم در زندگی شخصی و خانوادگی، عاطفی و زناشویی.
خواب‌هایی که به دلایل مشکلات‌فعلی اشاره می‌کنند.
خواب‌هایی که رازهایی در اطراف‌مان را فاش می‌کنند.
خواب‌هایی که به ریشه‌های مشکلات قدیمی‌مان اشاره می‌کنند.
کابوس ها و مکانیزم ساخته‌شدن کابوس.
تفاوت و تشابهاتِ کابوس در بزرگسالان و کودکان.
و ...

 

آیا شما هم فکرمی‌کنید چیزی را که زندگی قصددارد به ما بگوید، خواهد گفت؟ و ممکن است این نکته مهم در خواب‌های ما ظاهر شود؟

 

اما نکته مبهم‌تر و اساسی‌تری هم هست:

اگر زندگی به هر قصدی بخواهد چیزی را از ما بگیرد،

می‌شود که آن را در رویای شبانه از ما بگیرد؟

در روایات از پیشوایان معصوم (ع) آمده که با استغفار قبل از خواب، میشود که گناهی در خواب شب بریزد، برخی ادیان غیرابراهیمی از کلمه کارما برای معادل گناه استفاده ‌می‌کنند و اعتقاد دارندکه ممکن است کارمای کار ِبدی در طول رویای شب تسویه شود.


درباره دوره آموزشی "زبان زندگی" که در این سمینار امکان ثبت‌نام در آن را دارید:


اطلاعاتی که لازمه پیش‌رفتن در زندگی، تصمیم‌گرفتن، انجام‌دادن و انجام‌ندادن‌ها هستند را شخصا از زندگی کسب‌کنید.

 

شما در آموزش‌های‌ما، تفسیر رویاهای شب و وقایع‌روزمره را تحت‌عنوان "زبانِ‌زندگی" فرامی‌گیرید و خودتان به‌عینه می‌بینید که این قابلیت از مهمترین دارایی‌های شما در زندگی خواهدبود.

طوریکه چند ماه بعد، با نگاهی به‌گذشته، تعجب‌می‌کنید که چطور بدون این قابلیت زندگی می‌کرده‌اید!؟

 

زبان زندگی روش یافتن هر پاسخ، راه‌حل یا جوابی است که به هر دلیل برایمان مهم است.

فهمیدن اطلاعاتی که برای تصمیمات مهم زندگی نیاز داریم.

فهمیدن دلیل وجود هر چیزی که در زندگی‌مان حضور دارد. هرچیز آزاردهنده یا چیزهایی که عاشق‌شان هستیم.

 

در دوره آموزشی زبان زندگی شما یادمی‌گیرید محرمانه‌ترین و باارزش‌ترین دارایی شخصی‌تان در زندگی را ایجاد‌کنید.

با ارزش ترین دفترچه دنیا، یک دفتر غیرمعمولی برای یک زندگی پرماجرا و هیجان‌انگیز.

 

برخی از سرفصل‌های دوره آموزشی "زبان زندگی" در زمینه معنی خوابها و رویاهای شبانه:

 • تجربه نزدیک به مرگ در خواب.
 • تجربه بیداری در خواب.
 • خواب‌های اخطار دهنده، برای انجام‌ندادن‌ِ کاری و تغییر یک رویه.
 • خواب‌های یادآوری در مورد نکات مهمی از گذشته که فراموش کرده‌ایم.
 • خواب‌های راهنما در مورد قدم‌های بعدی در موضوعاتی که بر سر دوراهی هستیم.
 • خواب‌های چندتکه و سریالی در مورد موضوعات مهمی که به‌یکباره توان فهمیدنش را نداریم.
 • خواب‌های آموزشی که تکمیل کننده آموزش‌های موردعلاقه‌مان در وضعیت بیداری هستند.
 • خواب های تمرینی برای کسب هشیاری بیشتر در وضعیت خواب.
 • خواب‌هایی با حضور عزیزان و آشنایانی که این جهان را ترک کرده‌اند.
 • خواب‌هایی که درباره وضعیت سلامت جسمانی ما هستند.
 • خواب‌هایی درباره نکات‌مهم در زندگی شخصی و خانوادگی، عاطفی و زناشویی.
 • خواب‌هایی که به دلایل مشکلات‌فعلی اشاره می‌کنند.
 • خواب‌هایی که رازهایی در اطراف‌مان را فاش می‌کنند.
 • خواب‌هایی که به ریشه‌های مشکلات قدیمی‌مان اشاره می‌کنند.
 • کابوس ها و مکانیزم ساخته‌شدن کابوس.
 • تفاوت و تشابهاتِ کابوس در بزرگسالان و کودکان.
  و ...
   

برخی سرفصل‌های دوره آموزشی "زبان زندگی" در مورد تفسیرِ وقایع و تجاربِ ما در زمان‌بیداری:

 • زبان زندگی در کلمات و جملات ظاهرا اتفاقی
 • زبان زندگی در وقایع روزمره
 • زبان زندگی در اتفاق‌افتادنِ شرایطِ جدید
 • زبان زندگی در موضوعات روابط نزدیک 
 • زبان زندگی از طریق تغییر شرایط جسمانی
 • زبان زندگی بصورت غیر مستقیم و در وقایع و تجاربِ دیگران
 • زبان زندگی در آثار هنری و ادبی مثل کتاب، فیلم، موسیقی و ...
 • زبان زندگی در رخدادنِ سکوت
  و ...
   

شما "زبان‌زندگی" را یادمی‌گیرید و در بقیه عمر در این کار بهتر می‌شوید.

ما بجای شما و برای شما انجامش‌نمی‌دهیم.

یاد می‌دهیم چطور خودتان انجامش‌بدهید.

 

یک مثال: ما نشان‌می‌دهیم که شما می‌توانید چیزی مثل اپلیکیشن‌های مسیریاب WAZE و نقشه‌گوگل برای زندگی‌تان داشته‌باشید! اطلاعات درباره شرایط فعلی، وضعیتِ مسیرهای بعدی، ترافیک، اخطار، راهنمایی، پیشنهادِ بهترین مسیر و خیلی بیشتر از این‌ها!

 

برخی از ما با نگاهی به کسانی که سبک‌بال‌تر زندگی‌می‌کنند، می‌نالیم که زندگی در ‌حق‌مان ظلم‌کرده و کوله‌باری‌سنگین بر دوش‌مان گذاشته! همه‌جا دنبال راهِ چاره برای خلاصی از این سنگینی می‌گردیم ولی یکبار هم درون کوله‌بارمان را درست نگاه نمی‌کنیم تا ببینیم که درونش پر است از ابزارها و امانت‌ها، چیزهایی برای بکاربردن و چیزهایی برای رساندن بدست‌دیگران. حتما لازم نیست بمیریم تا بفهمیم این کوله‌بار برای زجر و بیگاری نبوده، نردبامِ رستگاری بوده. (سامان حمیدی)


چند نکته تکمیلی


آیا می‌دانستید؟ در مصر باستان، به خواب‌دیدن می‌گفته‌اند:‌بیداری و تماشا برای دیدن و فهمیدن.

 

تصویر زیر باستانی ترین متنِ موجود درباره خواب و رویاست، مربوط به مصر و حدود 3500 سال پیش.

 

 

آیا می‌دانستید؟ در یونان باستان، مردم برای یافتن جواب یا دریافت نشانه و سرنخی درباره مسائل

به معابددلفی می‌رفتند و می‌خوابیدند تا پاسخ‌شان را در خواب دریافت‌کنند.

 

تصویر زیر بقایای معبد آپولو در دلفی یونان را نان‌میدهد.

 

 

خداوند در تورات گفت در میان شما کسانی که آمادگی بیشتری داشته باشند، در قالبِ خواب با آنها سخن خواهم‌گفت و کتاب عهدعتیق پر است از خواب‌ها و تفاسیرشان توسط پیامبرانِ مختلف. سنت پاول بنیان‌گذار مسیحیت در انجیل گفت ما هر شب می‌میریم و هر صبح زنده می‌شویم. در قرآن مجید، داستان یوسف درباره اعتبار خواب‌ها و ارزشِ تعبیرِ درست خواب‌هاست.

 

شب‌ها روح به وقتِ خواب در دستان خداوند قرارمی‌گیرد

و برکت می‌یابد و صبح به پیکر برمی‌گردد

مگر آنکه زمان مرگش فرارسیده‌باشد.

بنا بر روایات از پیشوایان دینی (ع)، روح به سفری میرود و بازمی‌گردد،

در واقع خوابیدن به "سفر کوتاه روح" تعبیرشده، سفری که در آن روح در ملکوت برکت می‌یابد.

در این روایات بافتِ خواب‌شبانه و مرگ، بسیار نزدیک توصیف‌شده،

 

موضوعات خواب‌و رویا، زندگی، روح و خداوند از یکدیگر جدا نیستند.

 

سوالات متداول

این روش، هیجان انگیز هم هست؟
بیش از حدی که در این لحظه می‌توانید تصورکنید!
روش "زبانِ زندگی" چطور درست شد؟
با 26 سال تجربه و جمع‌آوری بهترین روشهای مورد استفاده بزرگان در طول تاریخ. حجم عظیمی از حکمت و اطلاعات گردآوری و ساده‌سازی شده تا روشی با نتیجه و متناسب با عرف جامعه تدوین گردد.
پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟
علاقمندی به موضوعاتِ روح و روان، نشانه‌ها، خواب‌ها و رویاها
وسایل همراه و مورد نیاز در این رویداد چیست؟
همراه داشتنِ قلم یا خودکار برای نوشتن.
بلیت پرینت شود یا خیر؟
نیازی به این‌کار نیست؛ اما تصویر بلیت را روی گوشی آماده داشته‌باشید.

زمان‌بندی

لیست اجرای برنامه سمینار "ملاقات با روز دوّم"
عنوانشروعپایان
ارائه بلیت و انتخاب صندلی۱۵۴۵۱۵۵۵
خوشامدگویی و معرفی۱۶۰۰۱۶۱۰
بخش اول ۱۶۱۰۱۷۱۵
استراحت، چای و گفتگو۱۷۱۵۱۷۴۰
بخش دوم ۱۷۴۵۱۹۰۰

آدرس

تهران گاندی جنوبی، کوچه پنجم، پلاک 26 واحد 3

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

سامان حمیدی

محقق و مدرس در حوزه خودشناسی، روح و ذهن و رویاها با بیش از سه‌دهه تجربه در این زمینه. 

رویداد های برگزارشده۳
رویداد های فعال۰