رویداد به پایان رسیده است!
با کارآفرینان (بهروز فروتن) در تاریخجمعه ۲۳ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

با کارآفرینان (بهروز فروتن)

شروع:
جمعه ۲۳ آذر ۹۷ ۱۱:۰۰
پایان:
جمعه ۲۳ آذر ۹۷ ۱۳:۰۰
با کارآفرینان (بهروز فروتن)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:زاهدان زاهدان،روبروی دانشجوی ۴، پارک علم و فناوری