انتقال تجربه زیسته از کارمندی به کارآفرینی
این رویداد توسط برگزارکننده لغو شده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

نقطه تلاقی فناوری، مدیریت و تحول دیجیتال از موضوعاتی است که درعصر حاضر به شدت مورد توجه مدیران، کارآفرینان و پژوهشگران قرار گرفته است. به همین علت است که انجمن علمی مدیریت دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۹۸ تحت دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت این دانشگاه شروع به کار کرد. این انجمن در حوزه‌هایی چون مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و نوآوری به برگز...

آدرس

تهران دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت

موقعیت جغرافیایی رویداد