موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیط زودهنگام
-
۶۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیط عادی
-
۸۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیط دیرهنگام
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
برگزار‌کننده:
انجمن علمی قانون
۲۳۰۷
دنبال کننده
۳۲
کل رویدادها

انجمن علمی قانون نهادی وابسته به مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای بهبود تعاملات بین رشته ای گام بر می دارد....

بیشتر از ۳۷۰ نفر (۹۳%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.