نظام ارتقا سازمانی پرسنل پارک ها
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۹۵
دنبال کننده
۵۲
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین...

بیشتر از ۳۰ نفر (۹۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.