سه‌شنبه ۱۲ فروردین

موفقیت در سال 99

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارآکادمی تلسی
سه‌شنبه ۱۲ فروردین

موفقیت در سال 99

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارآکادمی تلسی
پنج‌شنبه ۱۴ فروردین

آشنایی بیشتر با تنسرفلو (Tensorflow)

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارclass.vision
سه‌شنبه ۲ اردیبهشت

آشنایی با مالكيت فكری

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارآکادمی کانون پتنت ایران