evand screen shot

داوری مقالات ساده تر از آنچه فکرش را می‌کردید

سیستم داوری مقالات ایوند سیستمی منعطف و کاربردپذیر است که پروسه ارسال برای شرکت‌کنندگان و مدیریت داوری مقالات را برای بزرگترین و برجسته ترین کنفرانس های علمی فراهم ‌می‌آورد.

evand feature screen shot

ایجاد مقاله

فرایند و شرایط ارسال مقاله را با جزییات‌ای مشابه عنوان مقالات ارسالی، تعداد مقالات،‌ قیمت مقالات ارسالی قبل و بعد از بررسی اولیه و توضیحات تکمیلی در صفحه اختصاصی درج نمایید.

evand feature screen shot

داوری آنلاین و دعوت از داوران

تنها لازم است آدرس ایمیل داور مورد نظر خود را داشته باشید و مشخص کنید داور در چه سطحی از دسترسی برخوردار است،‌ تمام! دیگر لازم نیست کاری کنید و مابقی به عهده داوران است.

evand feature screen shot

این قابلیت را به داوران رویداد خود بدهید که با سیستمی کار کنند که در موبایل و تبلت هم به راحتی می‌توانند رای خود را اعلام کنند.