اطلاعات رویدادی که ثبت نام کرده‌اید:
درآمدزایی پایدار از تبلیغات و جذب مخاطبین هدف

زمان: -
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی - پردیس فنی دانشگاه تهران - پارکینگ کتابخانه قلم چی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد