اطلاعات رویدادی که ثبت نام کرده‌اید:
فرآیند تامین مالی برای استارتاپ ها

زمان: -
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، پردیس فنی دانشگاه تهران، پارکینگ کتابخانه قلم چی، شتابدهنده دیموند
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد