همایش بزرگ ریاضیات تجربی کنکور 97

-
آدرس: تهران، تهران ، خیابان انقلاب ، دانشگاه تهران ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ، سالن فردوسی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد