همایش بزرگ شیمی کنکور 97

-
تهران
موضوع: تحصیلی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت روز دوم - شیمی پیش
شرکت در روز دوم همایش بزرگ شیمی کنکور همراه با پذیرایی ناهار - شامل مباحث مسائل استوکیومتری + محلولها + اسید-باز + ترمودینامیک
۲۸ خرداد
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت روز اول - شیمی پایه
شرکت در روز اول همایش بزرگ شیمی کنکور همراه با پذیرایی ناهار - شامل مباحث شیمی آلی - سینتیک و تعادل - الکتروشیمی - شیمی 2
۲۸ خرداد
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت عادی
شرکت در همایش بزرگ شیمی کنکور همراه با پذیرایی ناهار - هر دو روز
۲۸ خرداد
۳۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت عادی گروهی
شرکت در همایش بزرگ شیمی کنکور همراه با پذیرایی ناهار - هر دو روز - برای خرید بلیت بیشتر از 3 عدد
۲۸ خرداد
۲۸۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت VIP
شرکت در همایش بزرگ شیمی کنکور همراه با پذیرایی ناهار - هر دو روز - 2 ردیف اول سالن + ارائه یک پک سوال احتمالی کنکور97
۲۸ خرداد
۴۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد