همایش بزرگ عربی کنکور 97

-
تهران
موضوع: تحصیلی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
لحظه آخری (پسران)
شرکت در همایش بزرگ عربی کنکور همراه با پذیرایی ناهار
۲۶ خرداد
۲۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
لحظه آخری (دختران)
شرکت در همایش بزرگ عربی کنکور همراه با پذیرایی ناهار
۲۶ خرداد
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت معمولی
شرکت در همایش بزرگ عربی کنکور همراه با پذیرایی ناهار
۲۶ خرداد
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت VIP
شرکت در همایش بزرگ عربی کنکور همراه با پذیرایی ناهار - دو ردیف اول سالن + ارائه یک پک سوال احتمالی کنکور97
۲۶ خرداد
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد