اطلاعات رویدادی که ثبت نام کرده‌اید:
کارگاه آموزشی تفکر طراحی در کسب و کار

زمان: -
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس فنی دانشگاه تهران، پارکینگ کتابخانه قلم چی، شتابدهنده دیموند
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد