آرمین پالیزیان

آرمین پالیزیان

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با آرمین پالیزیان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۰۵۶۹۳۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آرمین پالیزیان

مدیر عامل مرکز فناور آینده‌سازان

مولف جوان برگزیده کشوری سال 95

بنیان گذار آموزش هوشمند در ایران