آسا فیلم

ارتباط با آسا فیلم
درباره آسا فیلم

آسا فیلم پاسارگاد، کانون فرهنگی و هنری است که به صورت یک سازمان مردم نهاد (NGO) تشکیل شده است و اهداف مدنی خود را به صورت فعالیت های گروهی و مردمی به پیش می برد.
چرا که هیچ اهدافی جامه عمل نمی گیرد، تا خود مردم آن جامعه برای آن اهداف تلاش نکنند.
بنابراین اهداف آسا فیلم، کارگاه ها و نشست های آموزشی و اطلاع رسانی ای به صورت مردمی برگزار می کند و در این راستا EVENT های خود را به اطلاع عموم می رساند.