آموزشگاه ترادوس

آموزشگاه ترادوس

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با آموزشگاه ترادوس
شماره برگزارکننده
۰۹۱۷۶۲۸۳۲۴۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آموزشگاه ترادوس

نخستین آموزشگاه رسمی ترادوس و فناوریهای ترجمه در ایران