آموزشگاه سرزمین باران

آموزشگاه سرزمین باران

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با آموزشگاه سرزمین باران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۴۱۴۰۳۶- ۰۲۱۶۶۴۱۴۰۳۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آموزشگاه سرزمین باران

كارگاه عملی طـراحی تحـلیلی (از طبیـعت تا انتـزاع ) اين كارگاه با هدف بالا بردن توانایی وشناخت هنرجویان ازچگونگی مراحل ساده کردن / اغراق ودفرماسیـون (از طبیـعت تا انتـزاع )/ قابلیـت تغیـیر پذیری شکـل/ جایگاه ارزشهای تغییـر پذیری شکل و فضا دربیـان تدوين وطراحي شده است . این کارگاه برای هنرجویان رشته های نقاشی ، تصویر سازی و مجسمه سازی کاربردی خواهد بود .